Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
VN č.1 Za Hurou - revír - K - č. 4 - 3990 - 1 - 1   
VN Korytno II - revír - K - č. 4 - 3510 - 1 - 1   
Hornád č.5a - revír - P - č. 4 - 0670 - 4 - 1   
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
.
.

TOPlist


Voľby do orgánov MOSRZ


Voľby do orgánov MOSRZ

Oznámenie členom MOSRZ Spišská Nová Ves o konaní volieb do orgánov MOSRZ a delegátov na snem na funkčné obdobie 2022 - 2026.

Dátum konania volieb: 6.3.2022
Miesto konania sa volieb: na VČS dňa 6.3.2022

Týmto oznamujeme členom MOSRZ Spišská Nová Ves, že dňa 6.3.2022 na VČS sa uskutočnia voľby do orgánov MOSRZ Spišská Nová Ves (výbor a kontrolná komisia) a delegátov na snem.

Vyzývame členov, ktorý majú záujem kandidovať za členov orgánov našej MOSRZ aby sa prihlásili osobne, poštou, emailom: mosrzsnv@mosrzsnv.sk, alebo kontaktovaním komisie pre prípravu volieb zvolenú na VČS v roku 2021.

Komisia pre prípravu volieb pracuje v zložení:

Pacák Michal - 0905 341 770
Popovič Emil - 0903 616 973
Ing. Oreško Slavomír - 0904 760 615

V zmysle Volebného poriadku SRZ platného od 1.1.2022 musí byť kandidatúra vykonaná písomne na predpísanom tlačive. Tlačivo je na stiahnutie na konci tohto oznámenia(tlačivo k voľbám) ,alebo na webe srzrada.sk , u členov komisie pre prípravu volieb, a v Rybárskom dome v Spišskej Novej Vsi. Termín doručenia kandidatúry: do 23.2.2022 (na návrhy podané po tomto termíne sa v zmysle Smernice nebude prihliadať).

Za člena orgánu MO SRZ, delegáta alebo náhradníka môže byť zvolený každý člen SRZ starší ako 18 rokov, ktorému nebolo v posledných 5 rokoch právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa Disciplinárneho poriadku SRZ a nebol v posledných 5 rokoch právoplatne odsúdený za trestný čin pytliactva.

Doporučujeme, aby sa každý člen kandidát oboznámil so Stanovami SRZ, Organizačným poriadkom SRZ, Volebným poriadkom SRZ.

V zmysle Organizačného poriadku MOSRZ Spišská Nová Ves volíme 13 členov výboru a náhradníka 3 členov kontrolnej komisie a náhradníka, 2 delegátov na snem a náhradníka na snem.

Funkcie členov výboru MOSRZ: 13

1. predseda
2. podpredseda
3. tajomník
4. pokladník
5. hlavný hospodár
6. zástupca hlavného hospodára
7. hospodár pre Chatu Rybár Čingov a Rybársky dom
8. účtovník
9. vedúci rybárskej stráže
10. hospodár pre Markušovce a chatu Rybár Markušovce
11. hospodár pre Spišské Vlachy a chatu Rybár Sp.Vlachy
12. vedúci odboru športovej činnosti a práce s mládežou
13. právny zástupca MO SRZ
Pri voľbách volíme aj jedného náhradníka člena výboru.

Funkcie členov kontrolnej komisie MOSRZ: 3

1. predseda KRK
2. člen KRK
3. člen KRK
Pri voľbách volíme aj jedného náhradníka člena KRK.

Tlacivo k volbam na web.pdf

Voľby do orgánov MOSRZ