Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
VN č.1 Za Hurou - revír - K - č. 4 - 3990 - 1 - 1   
VN Korytno II - revír - K - č. 4 - 3510 - 1 - 1   
Hornád č.5a - revír - P - č. 4 - 0670 - 4 - 1   
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
.
.

TOPlist


Oznam pre členov MO SRZ Spišská Nová Ves


Oznam pre členov MO SRZ Spišská Nová Ves

Vážení priatelia rybári...

Ako každé 3 roky máme povinnosť vypracovať a predložiť plán zarybnenia na schválenie vyššími úradmi a inštitúciami...V pláne na najbližšie obdobie sme navrhovali ako vždy aj zarybnenie revíru 4-0670-4-1 Hornád, a to konkrétne Pstruhom duhovým cca 500kg. Ministerstvo životného prostredia, ako najvyšší schvaľovací orgán bohužiaľ našej žiadosti nevyhovelo, keďže horné úseky rieky sa nachádzajú vo vyššom stupni ochrany a vyslovilo zákaz vysádzať duháka ako nepôvodný druh a ako konkurent pôvodným druhom.

Písali sme preto ešte žiadosť o opätovné prehodnotenie ich rozhodnutia a vysvetlili sme že pstruha dúhového vysádzame iba v intraviáne mesta bez stupňa ochrany a že ryba nedokáže prekonať bariéru malej vodnej elektrárne - veľký fľúder do vyšších úsekov Národného parku. Našu žiadosť podporila aj štátna ochrana prírody NP Slovenský raj, ktorú sme oslovili a ktorá s tým nemá problém aby sa duháky vysádzali v meste. Ďalej sme ministerstvu vysvetlili, že sa ryby vylovia v priebehu niekoľkých týždňov, čím neohrozia a nedokážu konkurovať pôvodným druhom, aby si naši členovia, ktorý platia za povolenky mali možnosť na tomto revíri aspoň na začiatku pstruhovej sezóny trochu zachytať. Bohužiaľ tabuľkový úradníci novovzniknutého schvaľovacieho orgánu, ktorý na ministerstve pracujú a určite sa do toho aj "rozumejú" a rozhodujú o tom čím môžme a čím nemôžme zarybnovať, aj našu druhú žiadosť neschválili...a tým nemôžme do pstruhového revíru rieky Hornád vysádzať Pstruha dúhového...budeme ale aj naďalej hľadať legálne možnosti a spôsoby ako tento úsek zarybniť touto rybou...o všetkom budeme našich členov MO informovať...(dokumenty sú dole pod článkom)

S pozdravom Ing. Slavomír OreškoŽIADOSŤ MOSRZ.pdf

Oznam pre členov MO SRZ Spišská Nová Ves
Oznam pre členov MO SRZ Spišská Nová Ves
Oznam pre členov MO SRZ Spišská Nová Ves