Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
VN č.1 Za Hurou - revír - K - č. 4 - 3990 - 1 - 1   
VN Korytno II - revír - K - č. 4 - 3510 - 1 - 1   
Hornád č.5a - revír - P - č. 4 - 0670 - 4 - 1   
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
.
.

TOPlistOZNAM
Vydané: 2021-01-02 10:51:55  Napísal: I.F.

Odovzdanie prehľadu o úlovkoch

Dôrazne upozorňujeme každého člena, že je povinný podľa - Vykonávacej - vyhlášky odovzdať do 15.1. riadne vyplnené povolenie na rybolov / sumár úlovkov ! /

. Držiteľ povolenia odovzdá riadne vyplnený záznam do 15.januára po skončení jeho platnosti užívateľovi , ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil, alebo nezaznamenal v danom roku žiadny úlovok. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok 2021.

Povinnosť vrátiť povolenie je stanovená vyhláškou do 15. januára, preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani OZ SRZ predĺžiť túto lehotu. Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie šírenia COVID 19, preto odporúčame členom SRZ využiť inú možnosť vrátenia povolenia na rybolov za rok 2020 napr. poštovou prepravou,alebo iným spôsobom.

                                                                      Výbor MO SRZ  Sp.N.VesPriložené súbory k stiahnutiu

2619_001.pdf