Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
VN č.1 Za Hurou - revír - K - č. 4 - 3990 - 1 - 1   
VN Korytno II - revír - K - č. 4 - 3510 - 1 - 1   
Hornád č.5a - revír - P - č. 4 - 0670 - 4 - 1   
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
.
.

TOPlistVýročná členská schôdza 2021 MO SRZ Spišská Nová Ves
Vydané: 2021-05-10 14:40:05  Napísal: I.F.

POZVÁNKA

Výbor MO SRZ Spišská Nová Ves, Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu MO SRZ SNV konanú dňa 22.05.2021, o 9.00 hod.  Rybárskom dome, Hviezdoslavova 17 v Spišskej Novej Vsi.

 Program:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie.
 3. Správa o činnosti Výboru MO SRZ za rok 2020.
 4. Správa o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. 
 5. Správa KRK k hospodáreniu za rok 2020 a stanovisko k rozpočtu na rok 2021.
 6.  Odovzdanie vyznamenaní.
 7.  Prestávka.
 8.  Diskusia.
 9.  Správa mandátovej komisie.
 10.  Správa návrhovej komisie a návrh na uznesenie z VČS.
 11.  Záver.


Priložené súbory k stiahnutiu

Pozvanka na VCS 2021 MOSRZ SNV.pdf