Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
VN č.1 Za Hurou - revír - K - č. 4 - 3990 - 1 - 1   
VN Korytno II - revír - K - č. 4 - 3510 - 1 - 1   
Hornád č.5a - revír - P - č. 4 - 0670 - 4 - 1   
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
.
.

TOPlistVýročná členská schôdza 2017 MO SRZ Sp. Nová Ves
Vydané: 2017-02-24 10:36:42  Napísal: I.F.

POZVÁNKA
Výbor MO SRZ Spišská Nová Ves, Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu MO SRZ SNV konanú dňa 19.03.2017, o 8.30 hod. v zasadacej miestnosti Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Markušovská cesta 1, v Spišskej Novej Vsi.

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie. 
 3. Správa o činnosti Výboru MO SRZ za rok 2016. 
 4. Správa o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017. 
 5. Správa KRK k hospodár. za rok 2016 a stanovisko k rozp. na rok 2017. 
 6. Odovzdanie vyznamenaní. 
 7. Prestávka. 
 8. Diskusia. 
 9. Správa mandátovej komisie. 
 10. Správa návrhovej komisie a návrh na uznesenie z VČS. 
 11. Záver.