Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
VN č.1 Za Hurou - revír - K - č. 4 - 3990 - 1 - 1   
VN Korytno II - revír - K - č. 4 - 3510 - 1 - 1   
Hornád č.5a - revír - P - č. 4 - 0670 - 4 - 1   
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
.
.

TOPlistChata Čingov a Sp.Vlachy

Chata - RYBÁR - Čingov a Za Hurou - Sp.Vlachy.

Pridelenie chaty na základe telefonickej žiadosti s hospodárom chaty:

Spišské Vlachy – Šiška Jozef:   tel.0907 935 232,                                                                 e-mail:  dodo.siska64@gmail.com 

Chata Čingov – Šomšák Ondrej: tel.0904 224 360,                                                              e-mail:  ondrejsomsak@gmail.com                                                        

Vyúčtovanie nákladov za  pobyt na chate, bude vykonané faktúrou doručenou členovi. O pridelenie chaty je možné požiadať iba na obdobie od 1.4. do 31.10. daného roku.


                                                       C  E  N  N  Í  K

za pobyt na chatách MO SRZ Spišská Nová Ves „ RYBÁR“ na Čingove a Za Hurou.

Vzhľadom k zvyšovaniu cien energií MO SRZ Spišská Nová Ves upravila cenník za pobyt na rybárskych chatách MO SRZ vzhľadom k aktuálnej situácii v energetike s účinnosťou od 1. 1. 2024 nasledovne:

Chata „RYBÁR“ Čingov:

  • Týždenný pobyt .............. 100.- eur
  • Predĺžený víkend................50.- eur
  • Vodné a stočné ...............2.50.- eur/m3
  • Elektrická energia..............1,5.- eur/kWh
  • Prádlo/prestieradlo, obliečky na paplón a vankúš/....... 5.-eur/posteľ Kapacita chaty je max. 8 osôb.

Chata „ RYBÁR“ Za Hurou Sp. Vlachy:

  • Týždenný pobyt...................50.- eur
  • Predĺžený víkend.................30.- eur
  • Elektrická energia...............1,5.- eur/kWh
  • Prádlo/prestieradlo, obliečky na paplón a vankúš/.....5.-eur/posteľ     Kapacita chaty je max. 7 osôb.

Týždňový pobyt na chate začína pondelkom a končí nedeľou v uvedenom týždni. Predĺžený víkend začína piatkom a končí nedeľou v uvedenom týždni. 

Vyúčtovanie bude spracovaním faktúry, ktorá bude členovi zaslaná po absolvovaní pobytu na chate poštou alebo e-mailom a túto je potrebné uhradiť podľa pokynov na tejto faktúre v čo najkratšej dobe.

 Cenník schválený výborom MO SRZ Spišská Nová Ves dňa 19. 10. 2023


Chata - RYBÁR - Čingov 


Chata (vagón) Za Hurou - Sp.Vlachy.