Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
VN č.1 Za Hurou - revír - K - č. 4 - 3990 - 1 - 1   
VN Korytno II - revír - K - č. 4 - 3510 - 1 - 1   
Hornád č.5a - revír - P - č. 4 - 0670 - 4 - 1   
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
.
.

TOPlist


Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb


Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(§ 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia)


Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb - final.pdf

Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb