Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
VN č.1 Za Hurou - revír - č.4 - 3990 - 1 - 1    
.
.

TOPlist


Chata Čingov a Sp.Vlachy

Chata - RYBÁR - Čingov a Za Hurou - Sp.Vlachy.

Môžu byť pridelené členovi MO SRZ na základe písomnej žiadosti. Pridelenie chaty bude písomne oznámené po schválení žiadosti výborom MO SRZ, vybraní členovia musia uhradiť zálohu 20,- € za chatu Rybár Spišské Vlachy a 40,- € za chatu Rybár Čingov na účet MO SRZ v Slovenskej sporiteľni č.ú. SK78 0900 0000 0001 0138 9692 do 14 dní od schválenia pridelenia chaty.

Pri neskorej úhrade zaniká nárok na chatu. V prípade neobsadenia pridelenej chaty sa uhradená záloha nevracia. Bude zaúčtovaná v prospech MO SRZ ako dar člena pre organizáciu.

Vyúčtovanie nákladov za týždenný pobyt na chate, bude vykonané faktúrou doručenou členovi. O pridelenie chaty je možné požiadať iba na obdobie od 1.4. do 31.10. daného roku.

 

Chata - RYBÁR - Čingov 


Chata (vagón) Za Hurou - Sp.Vlachy.