Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
VN č.1 Za Hurou - revír - K - č. 4 - 3990 - 1 - 1   
VN Korytno II - revír - K - č. 4 - 3510 - 1 - 1   
Hornád č.5a - revír - P - č. 4 - 0670 - 4 - 1   
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
.
.

TOPlist


Výročná členská schôdza 2023 MO SRZ Spišská Nová Ves


Výročná členská schôdza 2023 MO SRZ Spišská Nová Ves

POZVÁNKA

Výbor MO SRZ Spišská Nová Ves, Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu MO SRZ SNV konanú dňa 04 .03.2023, o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1.

Program:

1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.
3. Správa o činnosti Výboru MO SRZ za rok 2022.
4. Správa o hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023.
5. Správa KRK k hospodáreniu za rok 2022 a stanovisko k rozpočtu na rok 2023.
6. Odovzdanie vyznamenaní.
7. Diskusia.
8. Správa mandátovej komisie.
9. Správa návrhovej komisie a návrh na uznesenie z VČS.
10. Záver.Výročná členská schôdza 2023 MO SRZ Spišská Nová Ves