Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
Hornád č.5a - revír - P - č. 4 - 0670 - 4 - 1   
VN Korytno II - revír - č.4 - 3510 - 1- 1    
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
VN č.1 Za Hurou - revír - č.4 - 3990 - 1 - 1    
.
.

TOPlist


Povolenia na rybolov

Platné  pre rok 2018 

 Predajcovia kaprových a pstruhových hosť.povolení:

 1. Bežila Ivan      SNV         0905 948 317
 2. Brziak Dušan  SNV         0905 585 180
 3. Pacák Michal  SNV         0905 341 770
 4. Šiška Jozef  Sp.Vlachy   0907 935 232

Pstruhová voda pre všetkých členov SRZ (Hosťovacie miestne):      

Denná                                                           10.00 €

 

Kaprová voda pre všetkých členov SRZ (Hosťovacie miestne):

Denná                                                 07.00 €
Týždenná                                                 30.00 €

 

Kaprová voda pre deti od 6-14 rokov (Hosťovacie miestne) :

Denná                                                        02.00 €
Týždenná 05.00 €
 • Povolenia pre nečlenov a cudzincov viac info tu

Ceny povoleniek pre rok 2018:

Členská známka (dospelý člen) 17.00 €
Členská známka (ml.15-17 rokov, študenti) 14.00 €
Zápisné (nový člen od 18 rokov) 34.00 €
Zápisné (nový člen od 15-17 rokov) 17.00 €
Zápisné (deti od 10-14 rokov)                           02.00 €    

Vody kaprové:

Miestna ( dospelý člen) 37.00 €
Miestna (ml.15-17 rokov, študenti, ženy, dôchodcovia, ZŤP) 27.00 €
Detské povolenie (6-14 rokov) 14.00 €        

Vody pstruhové:

Miestna ( člen od 15 rokov)                               27.00 €
Detské povolenie (6-14 rokov) 15.00 €   
       
 • Dôchodca nad 70 r.ktorý je členom dlhšie ako 10 r.                       Jedno miestne povolenie "P",alebo "K" 2,00 €

Zväzové povolenia:

 • Vydanie zväzového povolenia je podmienené zakúpením si miestneho povolenia toho istého druhu. Napr. ak si kúpim kaprovú zväzovú vodu,musím si kúpiť aj miestnu kaprovú vodu. Bez miestnej kaprovej vody,zväzová kaprová voda nemôže byť vydaná!  Uznesenie č. 94/2015  Rady SRZ pre rok 2016. 
Vody kaprové 35.00 €
Vody lipňové 35.00 €
Vody K+P+L (zvláštne povolenie) - predaj RADA SRZ               520.00 €        
Dedinky-sezónna "P" 100.00 €        
Vody "K" deti 6-14 rokov 10.00 €        

Dôležité pokyny:

 1. "Rozsah platnosti povolení."
  Uznesením č. 38/07 Rada SRZ určila platnosť a rozsah miestnych "K" povolení, zväzových "K" povolení. Rozsah platnosti týchto povolení bol upravený tak, že držiteľ uvedených povolení je oprávnený privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 50 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého. Privlastnením si 50-teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí.
 2. "Obmedzenie počtu úlovkov na pstruhových a lipňových vodách."
  Rada SRZ schválila Uznesením c. 67/11 zmenu množstva úlovkov pstruha potocného a lipna tymiánového vztahujúce sa na všetky druhy povolení na pstruhové a lipnové vody. Povolenie na pstruhové vody oprávnuje jeho držitela privlastnit si spolu maximálne 50 ks pstruha potocného alebo lipna tymiánového. V prípade, že loviaci má záujem privlastnovat si aj nadalej úlovky pstruha potocného a lipna tymiánového po vycerpaní stanovenej kvóty úlokov, musí si zakúpit dalšie povolenie. Povolenie na lipnové vody oprávnuje jeho držitela privlastnit si spolu maximálne 50 ks pstruha potocného alebo lipna tymiánového. V prípade, že loviaci má záujem privlastnovat si aj nadalej úlovky pstruha potocného a lipna tymiánového po vycerpaní stanovenej kvóty úlokov, musí si zakúpit dalšie povolenie. Množstvo úlovkov a ich evidencia je upravená v § 14 vyhlášky c. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon c. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. (Opis z Vestníka Rady SRZ Október 2011)
 3. Mládež - študenti od 15 - 18 r. nemusia predložiť "Potvrdenie o návšteve školy". Nad 18 rokov musia ho predložiť.
 4. Jedno miestne povolenie bude predané za 2,00 € a druhé so zľavou rybárom, ktorí dovŕšili vek 70 r. a sú našimi členmi viac ako 10 r.
 5. Upozorňujeme členov, že - Zvláštne zväzové povolenie K+L+P bude vydané - len - členovi SRZ na jeho písomnú žiadosť zaslanú na MO SRZ v Spišskej Novej Vsi. Po súhlasnom vyjadrení výboru MO SRZ bude táto žiadosť zaslaná na Sekretariát RADY SRZ - ktorá túto povolenku vydá.
 6. Dôrazne upozorňujeme každého člena, že je povinný podľa - Vykonávacej - vyhlášky zo dňa 17.3.2006 § 14 odst..16 odovzdať do 15.1. riadne vyplnené povolenie na rybolov / sumár úlovkov ! /. Ak tak neučiní, nebude mu vydané nové - Povolanie na rybolov .
 7. Každý člen je povinný podľa Stanov SRZ uhradiť členské do 31.03.2018. Ak tak neučiní bude považovaný za nového člena a musí uhradiť "Zápisne" vo výške 34,00 € prípadne 17,00 €.
 8. Držitelia povolení na rybolov, ktorí sú členmi našej MO SRZ môžu pre deti vo veku 3-6 r. požiadať o vydanie "Povolenia na rybolov - na - K - vody". Tieto deti však môžu loviť výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom platného povolenia na rybolov. /vid - Vyhláška § 14,od.6/.
 9. Oznamujeme členom, že je možné poukázať sumu do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č.595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorˇich predpisov pre našu MO SRZ Spišská Nová Ves, IČO: 00178209/810, právna forma:občianske združenie. Tlačivá viď web portál: www.mosrzsnv.sk
 10. Upozorňujeme členov na povinnosť odpracovať jednu brigádu na jar a jednu brigádu na jeseň. Povinnosť sa týka členov vo veku do 60 rokov